TRƯỜNG MN TÂN LONG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SAU KÌ NGHỈ DỊCH COVID 19

         Hôm nay, ngày 28/4/2020. Trường MN Tân Long tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Thành phần: Tổ chuyên môn. Chủ trì: cô Nguyễn Thị Thu Hoài- Hiệu phó chuyên môn. Buổi sinh hoạt gồm các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình so với đầu năm học vì nghỉ dịch Corona, đảm bảo các hoạt động thực hành sách, LQCV, LQVT được thực hiện đầy đủ. Nhắc nhở vệ sinh nhóm lớp sạch sẽ chuẩn bị đón trẻ đến trường. Bố trí, sắp xếp lại môi trường mở trong và ngoài lớp học đảm bảo an toàn vệ sinh sạch sẽ.
93116d85928e68d0319f

6267e9f716fceca2b5ed

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *