Tập huấn Xây dựng Môi trường tâm lý – Xã hội trong giáo dục trẻ ở trường Mầm non.

Hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường giáo duc lấy trẻ làm trung tâm. Sáng nay, cô Nguyễn Thị Tám – Hiệu trưởng trường MN Tân Long đã tham gia lớp tập huấn “Xây dựng moi trường tâm lý – xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non” do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương tổ chức tại Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương. Lớp học dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (15 &16/10/2018) tại Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MN Tân Long đang mong chờ được  đón nhận những kiến thức bổ ích do Hiệu trưởng truyền đạt lại từ lớp học này, để mang lại cho tất cả trẻ em trường MN Tân Long có một tâm lý thoải mái, tự tin và tâm thế vững chắc khi vào lớp 1.